Ferie w Oddziale dla dzieci spędzało ośmioro dzieci, od sześciolatki do uczniów gimnazjum. Dzieci spotkały się z Marianem Odachowskim, autorem m.in. „Spaceru po Działdowie”. Piękne zakładki uczyła je robić Wanda Stankiewicz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czasie zajęć plastycznych tworzono kartki walentynkowe i album o Szwecji. Uczestnicy konkursu „Z książką przez świat” wykazali się dużą wiedzą o Szwecji i Hiszpanii. Biorąc udział w loterii, można było również sprawdzić swoją wiedzę o Działdowie i powiecie działdowskim. Była też okazja do zapoznania się z katalogiem on-line Biblioteki i wykazania się wiedzą o promocji zdrowia i uzależnieniach. Każdego dnia dzieci były częstowane pączkami i napojami, których zakup był sfinansowany ze środków na rozwiązywanie problemów uzależnień. Zakończenie ferii dzieci spędziły w kawiarni „Dolce vita” zajadając przygotowane specjalnie dla nich słodkie desery. Materiały promocyjne otrzymane z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wręczone dzieciom były miłą niespodzianką.