Dyskutowano nad książkami Barbary Kosmowskiej "Buba" i "Buba.Sezon ogórkowy".